Bez plynu, vody, nebo odpadu?

Kdo nezažil ještě ani jednu takovou situaci, ten asi sotva dokáže rozhodnout, která taková nepříjemnost je pro život fatálnější a nepříjemnější. Nicméně je jasné, že všechny vyvolávají zásadní diskomfort člověka. A co více, mohou přinášet také zásadní ohrožení zdravotního stavu osob, postižených takovouto nepříjemností. Z tohoto hlediska jeví se nejméně závažnou porucha plynu. Topit i vařit lze i jinými způsoby.

Co ale ten zbytek?

Problémy s pitnou vodou, nebo s odpadem splaškových vod jsou mnohem zásadnějšího rázu, než nedostatek plynu. Přímo totiž ovlivňují hygienickou situaci v daném místě. Taková situace vyžaduje bezodkladné řešení. Aby situace mohla být vždy včas vyřešena k naprosté spokojenosti, jsou zde dvacet čtyři hodin denně připraveni odborníci, pro které se čištění kanalizace stalo přímo posláním.